Job Hunter

posted on 13 Dec 2007 11:10 by tuikoong
ชื่อเควส : Job Hunter
ชื่อ NPC :  Hunter Guildsman
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : airplane.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนเป็นอาชีพ Hunter ถ้าเปลี่ยนตอน Job 50 จะได้รับ Hunter Bow ถ้าเปลี่ยน Job 40- 49 จะได้รับ Cross Bow [2]

Hunter

               การเปลี่ยนอาชีพเป็น Hunter นั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน โดยผู้จะเปลี่ยนเป็น Hunter ได้ต้องเป็น Archer ที่มี job 40 ขึ้นไป และต้องใช้สกิล point ให้หมดก่อน โดยสามารถไปเปลี่ยนได้ที่ Hunter Guildsmanซึ่งอยู่ที่เมือง Hugel พิกัด 206 228 ** สำหรับการเดินทางมาเมือง Hugel เพื่อนๆ สามารถเดินทางโดยใช้บริการ Airship ได้ที่เมือง Juno , Einbroch และ Lighthalzen ค่ะ **

เมื่อเราทำการลงทะเบียนแล้วจะเป็นการเริ่มสอบสัมภาษณ์

ซึ่งคำถามจะมีอยู่แบบเดียวตายตัวให้เลือกคำตอบเรียงไปดังนี้(แนวทางในการผ่าน)

1.เมื่อท่านเป็น Archer และไม่รู้ว่าต้องไปล่ามอนสเตอร์ที่ใด ท่านจะทำอย่างไร
ตอบ ร้องขอความช่วยเหลือ


2.แต่ท่านอยู่ในเมือง Payon ท่านจะไปที่นั่นอย่างไร
ตอบ เดินทางโดย Kafra


3.ท่านจะหาเงินด้วยวิธีใด
ตอบ ไปล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ


4.ถ้าท่านคิดว่า ไม่สามารถสู้ Hode ได้ท่านจะทำอย่างไร
ตอบ กลับเมือง


5.ถ้าท่านพบว่าแถบ Hp ที่เคยเป็นสีเขียวเหลือน้อยมากจนเป็นสีแดง ท่านต้องการการรักษาท่านจะขออย่างไร
ตอบ ข้าขอร้องท่าน รบกวนฮีลให้ข้าหน่อยเถอะ


6.ท่านคิดว่า หนทางที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนคืออะไร
ตอบ ตั้งห้องสนทนารอจนกว่าจะมีคนซื้อเข้าห้องมา


7.เมื่อท่านพบผู้ที่กำลังขอ ท่านจะทำอย่างไร
ตอบ บอกพื้นที่ล่ามอนสเตอร์ใกล้ๆให้กับเขา


8.ระหว่างทาง ท่านพบกับผู้เล่นหลงทาง ท่านจะทำอย่างไร
ตอบ พาเขาไปส่งยังสถานที่ที่ต้องการ


9.ถ้าท่านพบผู้เล่นอื่นกำลังสู้กับ Boss monster ท่านจะทำอย่างไร
ตอบ ช่วยเขาสู้ถ้าเขาร้องขอความช่วยเหลือ


10. ระหว่างทางกลับ ท่านพบไอเทมมีค่าตกอยู่บนพื้น ท่านจะทำอย่างไรกับมัน
ตอบ หาว่าใครเป็นเจ้าของ


 เมื่อตอบถูกทั้งหมด 10 ข้อก็จะผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปได้

 ขั้นตอนที่ 2 หา Item


         คุยกับ NPC ชื่อ Demon Hunter (hu_in01 382,382) ซึ่งอยู่ทางด้านในของ Hunter Guildsman ให้ไปหา Item ตามที่ NPC กำหนดให้ซึ่งจะเป็นพวก Item ที่ Monster ที่อยู่ใน Map รอบๆ เมือง Payon และใน Payon Dungeon หาได้ไม่ยากดังตัวอย่าง       เมื่อนำ Item ที่กำหนดมามอบให้ NPC Demon Hunter จะบอกให้ไปยังปราสาทขนาดกลางที่อยู่ใจกลางเมือง Payon เพื่อทำการทดสอบขั้นที่ 3 ทดสอบความสามารถในการเป็น Hunter


**หมายเหตุ**การเกิดขึ้นนี้จะเป็นแบบสุ่ม โดยเมื่อเรานำ Item มาให้ NPC แล้ว NPC อาจจะให้เราไปหาItem เพิ่ม ซึ่งเราก็ต้องไปหาเพิ่ม

ในขั้นตอนการทดสอบนี้ Npc Demon Hunter จะบอกว่าให้เราไปทดสอบที่ไหนค่ะ  

สถานที่ทดสอบ :: ปราสาทกลางเมือง payon พิกัด 186 233  

หากต้องไปหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในปราสาทขนาดกลางในเมือง payon พิกัด 186 233 ให้เดินเข้าไปข้างใน พอเข้ามาแล้ว จะอยู่ห้องแรกด้านขวามือให้เข้าไปแล้วจะพบกับ Hunter GuildMaster

 

สถานที่ทดสอบ :: Archer Village พิกัด 142 162

ที่นี้หลายคนคงจะจำได้ นั่นคือที่เรามาเปลี่ยนอาชีพเป็น Archer นั่นเองเข้าไปด้านในเลยจะพบกับ Npc Hunter [Hunter GuildMaster] ค่ะ


เมื่อหัวหน้าสมาคมบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพ Hunter ถ้าเราศึกษาพร้อมแล้วให้เลือกหัวข้อ - เริ่มทดสอบกันเลย!!! -จะนำเข้าสู่ห้องรับรอง

ในห้องรับรอง จะมี NPC อยู่ 2 ตัว ให้คุยกับ NPC ที่นั่งอยู่ก่อนแล้วไปคลิกเข้าห้อง Chat ของ NPC ที่ยืน

อยู่ ซึ่งจะเข้าได้เพียง 9 คนเท่านั้น ผู้ที่เข้าไปรอก่อนจะได้เข้าทดสอบก่อนตามลำดับ (NPC จะส่งเราเข้าไปเอง)

ผู้ที่เข้ามาทดสอบเป็นครั้งแรกจะได้รับ Silver Arrow 200 ดอก

กติกาสำหรับการทดสอบ
       

 ให้กำจัด Monster ที่ชื่อ Mob for Jobchange Test 4 ตัวในห้องทดสอบ ดังรูปตัวอย่างข้างล่างนี้เลยนะคะ


ผู้ที่จะตกการทดสอบคือผู้ที่ทำดังนี้


1. ฆ่ามอนสเตอร์ชื่ออื่น (ชื่อมอนสเตอร์จะคล้ายกันมากให้ระวัง)


2. ตกบ่อน้ำหรือตายในห้องทดสอบ


3. ใช้เวลาเกิน 3 นาที โดยจะมีการเตือนเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆนาที


          ผู้ที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบจะถูกส่งกลับมายังห้องรับรองให้ไปคลิกเข้าห้อง Chat เพื่อรอทำการทดสอบครั้งต่อไปโดยเราสามารถเติม HP/SP ได้โดยคุยกับ NPC ที่นั่งอยู่

         เมื่อกำจัดได้หมดแล้วจากนั้นให้เข้าไปคุยกับหลุมดำกลางห้องแล้วเลือกข้อที่1 "หนี"เมื่อคุยแล้ว จุด Warp ที่ด้านบนตรงกลางจะเปิดให้เราเดินไปเข้าวาปที่จุดวาปทางด้านบน เป็นอันว่าสำเร็จสำหรับขั้นตอนสุดท้าย

          สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยังหัวหน้าสมาคมที่อยู่ในสมาคมที่อยู่ใน Archer Village  จะได้รับไอเทม Necklace of Wisdom ดังรูป

      ให้นำกลับไปให้ NPC กลางห้อง Hunter Guild ก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Hunter ได้สมใจแล้วล่ะค่ะ

**** ทั้งนี้หากคุณต้องการเช่านก สามารถไปเช่าได้ที่แมพ hugel พิกัด 208 226 แล้วเข้าวาป เดินขึ้นไปชั้นที่ 2 จะพบ NPC ให้คุยกับ NPC ชื่อ Falcon Fancier ค่ะ

Job Archer

posted on 29 Nov 2007 12:10 by tuikoong
ชื่อเควส : Job Archer
ชื่อ NPC :  เจ้าหน้าที่สมาคม Archer
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : pay_arche.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Archer

 

Archer

         การเปลี่ยนอาชีพ Archer ทำได้ไม่ยากนัก เมื่อ Lv.job ครบ 10 และมี Basic Skill Lv9  โดยจะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน  ให้เราเดินไปยังเมือง payon ขึ้นไป Map ที่มีทางเข้า Dungeon เข้าไปบ้านทางขวาบน (pay_arche 140,160)

    

          แล้วคุยกับ npc ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer (payon_in02 65,67) เจ้าหน้าที่ที่อยู่กลางห้องเพื่อขอลงทะเบียน

          เมื่อคุยกับเจ้าหน้าที่สมาคมArcher แล้วให้ตอบตามขั้นตอนดังรูปตัวอย่างข้างล่างนี้เลยค่ะ

 

 

 

   

      

           เจ้าหน้าที่จะบอกให้ผู้สมัครรวบรวมไม้ (Trunk) มามอบให้โดยจะไม่กำหนดว่าต้องครบทั้ง 4 ชนิด  ซึ่งจะใช้ไม้ อย่างละกี่ท่อนก็ได้

ให้คะแนนรวมกันได้อย่างน้อยสุด 25 คะแนนหรือตั้งแต่ 25 คะแนน ขึ้นไปก็ได้ ซึ่งคะแนนสูงสุดคือ 40 คะแนน หรือจะหาให้ได้มากกว่า 40 คะแนน ก็ได้ โดยไม้แต่ละอันมีคะแนนดังนี้

Trunk

1 คะแนน

Barren Trunk

2 คะแนน

Solid Trunk

3 คะแนน

 Fine - Grained Trunk

5 คะแนน

           ซึ่งหาได้จากมอนสเตอร์ที่ชื่อ Willow และ Elder Willow

                  

                Willow                   Elder Willow

 

           จากรูปตัวอย่างข้างล่างนี้เราใช้ไม้ที่มี 5 คะแนน จำนวน 100 อัน จึงรวมเป็น 500 คะแนนค่ะ

          

          เมื่อได้ไม้ครบ ให้มาหา NPC  ( payon_in02 65,67 )  เขาจะคิดคะแนนให้ เมื่อเปลี่ยนอาชีพแล้วจะ

ได้รับ Bow Slot มากับลูกธนูอีกจำนวนหนึ่ง

            แค่นี้คุณก็สามารถเปลี่ยนเป็น Archer ได้สมใจแล้วล่ะค่ะ อิอิ

 

 

edit @ 29 Nov 2007 12:15:55 by V!agal2

Job Super Novice

posted on 22 Nov 2007 09:55 by tuikoong
ชื่อเควส : Job Super Novice
ชื่อ NPC :  Tzerero
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : aldeba_in.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Super Novice

            Job Super Novice     

 เงื่อนไข : 

      1. ต้องมีอาชีพเป็น Novice
      2. ต้องมี Basic Skill Level 9 และจะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน
      3. ต้องมี Base Level ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป

 สิ่งของที่ต้องใช้ :

 Sticky Mucus 30EA ( ดรอปจาก Drops  , Poporing  , Zombie  เป็นต้น )

 Resin  30EA ( ดรอปจาก Willow  , Elder Willow  เป็นต้น )

 วิธีการทำเควส :

  1. เริ่มแรกให้คุณเดินทางไปยังเมือง Aldebaran จากนั้นเดินไปทางด้านล่างของเมืองจะพบบ้านหลังหนึ่งอยู่ติดกับคลองซึ่งมีกังหันน้ำอยู่ด้วย เข้าไปด้านในบ้าน
  2. เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเดินขึ้นไปด้านบน เราจะพบ NPC ชื่อ Tzerero คุยกับเขา แล้วเลือกข้อแรก "เจ๋งไปเลย ข้าอยากเป็น" จากนั้นเขาจะให้ไปนำ Sticky Mucus 30 EA และ Resin 30 EA มาให้เขา เมื่อเรานำไปให้เขาแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็น Super Novice ได้สมใจ

 

 

ขั้นแรกให้ไปที่เมือง Aldebaran เข้าไปในบ้านตามตำแหน่งในรูปเลยครับ
 

 

เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเดินขึ้นบน จะเจอกับ Npc คนนี้ครับ

 

 

คุยกับเขาแล้วเลือกข้อแรกเลย

 

 

จากนั้นเขาจะให้เราไปหา Sticky Mucus กับ Resin มาอย่างละ 30EA

 

 

เมื่อหามาได้แล้ว กลับมาคุยกับเขาใหม่ เขาจะถามคำถามเล่นตลกกับเรา ให้เลือกข้อใดก็ได้ครับ

 

 

เสร็จแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป็น Super Novice พร้อมกับได้ Pantie มา 1 ตัว