Job Super Novice

posted on 22 Nov 2007 09:55 by tuikoong
ชื่อเควส : Job Super Novice
ชื่อ NPC :  Tzerero
พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : aldeba_in.gat
ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ
สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Super Novice

            Job Super Novice     

 เงื่อนไข : 

      1. ต้องมีอาชีพเป็น Novice
      2. ต้องมี Basic Skill Level 9 และจะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน
      3. ต้องมี Base Level ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป

 สิ่งของที่ต้องใช้ :

 Sticky Mucus 30EA ( ดรอปจาก Drops  , Poporing  , Zombie  เป็นต้น )

 Resin  30EA ( ดรอปจาก Willow  , Elder Willow  เป็นต้น )

 วิธีการทำเควส :

  1. เริ่มแรกให้คุณเดินทางไปยังเมือง Aldebaran จากนั้นเดินไปทางด้านล่างของเมืองจะพบบ้านหลังหนึ่งอยู่ติดกับคลองซึ่งมีกังหันน้ำอยู่ด้วย เข้าไปด้านในบ้าน
  2. เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเดินขึ้นไปด้านบน เราจะพบ NPC ชื่อ Tzerero คุยกับเขา แล้วเลือกข้อแรก "เจ๋งไปเลย ข้าอยากเป็น" จากนั้นเขาจะให้ไปนำ Sticky Mucus 30 EA และ Resin 30 EA มาให้เขา เมื่อเรานำไปให้เขาแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็น Super Novice ได้สมใจ

 

 

ขั้นแรกให้ไปที่เมือง Aldebaran เข้าไปในบ้านตามตำแหน่งในรูปเลยครับ
 

 

เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วเดินขึ้นบน จะเจอกับ Npc คนนี้ครับ

 

 

คุยกับเขาแล้วเลือกข้อแรกเลย

 

 

จากนั้นเขาจะให้เราไปหา Sticky Mucus กับ Resin มาอย่างละ 30EA

 

 

เมื่อหามาได้แล้ว กลับมาคุยกับเขาใหม่ เขาจะถามคำถามเล่นตลกกับเรา ให้เลือกข้อใดก็ได้ครับ

 

 

เสร็จแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป็น Super Novice พร้อมกับได้ Pantie มา 1 ตัว

Comment

Comment:

Tweet